Cennik

Zlecenie wyceniamy po zapoznaniu się ze sprawą. Aby wycenić zlecenie potrzebne są jedynie ogólne informację. Nie pytamy na tym etapie o nazwiska, adresy itd. Przy wstępnej rozmowie rozmawiają Państwo zawsze z jedną osobą Detektywem Bartłomiejem Karasińskim (kom. 511 555 222). Rozmowa jest bezpłatna. Jesteśmy zobowiązani do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, które przekaże nam klient.

Ceny podane są za godzinę, dzień pracy lub ustalana jest cena za całą usługę. W pewnych sytuacjach możliwe jest przyjęcie do realizacji zlecenia za z góry ustaloną kwotę na tak zwany “efekt”. Materiał wtedy jest zbierany w taki sposób, aby wykazywał między innymi “cykliczność zdarzeń”.

Po wykonaniu zlecenia klient otrzymuje pisemne sprawozdanie z wykonanych czynności oraz zdjęcia i filmy. Wystawiamy faktury vat.
Występujemy przed sądami jako świadkowie.

W celu otrzymania szczegółowych informacji proszę dzwonić pod numer
511 555 222  Detektyw Bartłomiej Karasiński