Cennik

Cennik usług detektywistycznych

Cena za wykonanie zlecenia detektywistycznego jest uzależniona od środków, które trzeba zaangażować i działań które trzeba wykonać aby zlecenie można było zrealizować. Cenę można podać po zapoznaniu się ze sprawą.

Jednak po wykonaniu wielu zleceń na przestrzeni kilkunastu lat jestem w stanie podać widełki cenowe.

Zebranie materiału dowodowego do sprawy rozwodowej to koszt od 8 000 do 10 000 zł. Materiał dowodowy zbierany jest i dokumentowany w taki sposób aby mógł przekonać sąd. Często dowód, który mógłby być przekonujący dla współmałżonka nie koniecznie będzie przekonujący dla sędziego. Dla sądu materiał przekonujący to taki, który cechuje się cyklicznością zdarzeń (wykluczenie przypadku) oraz przejrzystością (dowody są oczywiste i poparte dokumentacją fotograficzną lub filmową)