Usługi detektywistyczne

Usługi detektywistyczne prowadzone są na terenie całego kraju ze szczególnym uwzględnieniem takich województw jak Małopolska, Śląsk, Mazowsze oraz takich miast jak Kraków, Tarnów, Rzeszów, Katowice, Bielsko-Biała.

Usługi detektywistyczne

Sprawy rodzinne

Rozwód. Rozwód z orzekaniem o winie

 • Wykrywanie niewierności, zdrad małżeńskich, partnerskich.
 • Zbieranie materiału dowodowego na potrzeby procesu sądowego.

Podział majątku

 • Ustalenie składowych majątku.
 • Poszukiwanie majątku ukrytego.
 • Poszukiwanie świadków.
 • Zbieranie relacji osób, które mogą pomóc w ustaleniu praw do majątku.

Opieka na dziećmi

 • Obserwacja współmałżonka pod kątem zasadności przyznania mu przez sąd opieki na dzieckiem.
 • Obserwacja współmałżonka pod kątem sposobu sprawowania opieki nad dzieckiem.
 • Obserwacja osób trzecich sprawujących opiekę nad dzieckiem takich jak opiekunki do dzieci.

Alimenty

 • Ustalenie miejsca zamieszkania.
 • Ustalenie miejsca pracy.
 • Ustalenie rzeczywistych dochodów osoby posiadającej obowiązek alimentacyjny.

Usługi dla osób prowadzących działalność gospodarczą

Weryfikacja wiarygodności kontrahentów

 • Weryfikacja wiarygodności finansowej.
 • Zbieranie informacji o historii przedsiębiorstw.
 • Zbieranie informacji o osobach będących ich właścicielami lub udziałowcami oraz o historii ich działalności biznesowej.
 • Windykacja należności. Ujawnianie ukrytych dochodów. Poszukiwanie wartościowych ukrytych ruchomości takich jak maszyny specjalistyczne. Poszukiwanie trzeciodłużników.
 • Weryfikacja sposobu wykorzystywania zwolnień lekarskich przez pracowników.
 • Kontrola przestrzegania przez pracowników umów zakazu konkurencji.
 • Wykrywanie i dokumentowanie przypadków nieuprawnionego wykorzystywania zastrzeżonych znaków towarowych.
 • Wywiad gospodarczy.

Pozostałe usługi

 • Poszukiwanie osób zaginionych.
 • Poszukiwanie osób ukrywających się.
 • Poszukiwanie świadków zdarzeń.
 • Informatyka śledcza. Łamanie haseł. Odzyskiwanie utraconych haseł. Odzyskiwanie skasowanych danych z nośników pamięci.