Usługi detektywistyczne w całym kraju

 

 

 

 

Jak wygląda współpraca ze mną ?

 

Pierwszym etapem jest spotkanie. Spotkać się możemy w moim biurze lub w dowolnym innym miejscu takim jak kawiarnia, restauracja, centrum handlowe, parking itp.

Na spotkaniu nie pytam o żadne szczegółowe informacje. Nie trzeba mi się przedstawiać ani legitymować. Potrzebuje jedynie ogólnych informacji na temat charakteru i specyfiki sprawy. Ogólnie miejsca gdzie trzeba by było prowadzić działania.

Po wysłuchaniu klienta wyjaśniam jak ja rozwiązałbym problem. Tłumaczę co należałoby zrobić, jakie kroki przedsięwziąć.

Opisuje również z jakimi wydatkami należałoby się liczyć przy realizacji tego zlecenia. Czy przyjąłbym takie zlecenie za z góry ustaloną kwotę czy należałoby się rozliczać za godziny lub dni mojego zaangażowania.

Jeżeli klient jest zainteresowany abym podjął się wykonania zlecenia wtedy spisujemy pisemną umowę w której opisujemy cel i zakres działań detektywa oraz kwotę wynagrodzenia. Pisemna umowa musi być zawarta bo wymaga tego ustawa o usługach detektywistycznych.

Nie pobieram żadnych zaliczek, zadatków. Rozliczam się z klientem po zakończeniu sprawy i po przekazaniu mu pisemnego sprawozdania z przeprowadzonych działań. Wystawiam fakturę przelewową z terminem zapłaty.

Jedyną okolicznością kiedy mogę przyjąć od klienta zaliczkę jest sytuacja gdy realizacja zlecenia wymagałaby długotrwałego zaangażowania i ponoszenia ponadprzeciętnych kosztów. Zwykle taka sytuacja ma miejsce gdy zlecenie realizowane jest za granicą ale nie tylko.

Jestem otwarty na to aby w trakcie trwania zlecenia na bieżąco zapoznawać klienta lub jego adwokata z aktualnym stanem sprawy i z zebranymi dowodami.

Jeżeli sprawa którą prowadzę będzie miała swój finał w sądzie mogę bronić zebranego materiału dowodowego przed sądem jako świadek.

 

 

 

 

 

 

 

W życiu zdarzają się różne niejasne sytuacje, w których rozwikłaniu może pomóc tylko prywatny detektyw. Nasza firma detektywistyczna oferuje Klientom z całej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem takich województw jak śląskie, mazowieckie i małopolskie, profesjonalne usługi śledcze. Proponujemy szeroki zakres prac, pozwalających skuteczniej dochodzić praw, zarówno w sprawach prywatnych, jak i związanych z majątkiem firmy, przed sądem i innymi organami ścigania.

Przemawiają za nami lata doświadczeń. W trakcie działalności pomogliśmy wielu Klientom rozwiązać ich problemy i podjąć właściwe decyzje. Mamy nie tylko specyficzne umiejętności, ale również nowoczesny, zaawansowany sprzęt do obserwacji i rejestracji zdarzeń. Kamery, aparaty, drony, lokalizatory GPS i systemy noktowizyjne. Pozwalają one działać w każdych warunkach. Dlatego, jeśli potrzebne są Państwu usługi detektywistyczne – gwarantujemy najwyższą efektywność w zdobywaniu informacji i materiałów dowodowych.

Biuro detektywistyczne w Krakowie

Nasi prywatni detektywi podejmują się wykonania różnych zleceń w Krakowie, Tarnowie, Katowicach i innych miastach kraju. Proponujemy m.in. wsparcie przy sprawach z zakresu prawa rodzinnego. Jeśli zachodzi podejrzenie, że małżonek lub partner jest niewierny – zdobędziemy niezbędne dowody, pozwalające zweryfikować jego uczciwość. W przypadku rozprawy o przydzielenie praw rodzicielskich udokumentujemy zachowania partnera w ramach opieki nad dzieckiem. Jeśli natomiast były małżonek lub ojciec dziecka uchyla się od płacenia alimentów, detektyw z naszego biura ustali miejsce jego zamieszkania, wykonywaną pracę, a także rzeczywiste dochody. Wszystko, co zaobserwujemy i zarejestrujemy, ma wartość dowodową dla sądu. To pozwala łatwiej dochodzić swoich praw.

Klientom biznesowym z Małopolski i innych regionów kraju pomagamy w weryfikowaniu kontrahentów. Dokładnie badamy wiarygodność potencjalnego partnera, historię prowadzonych przez niego biznesów oraz kto jest udziałowcem lub współwłaścicielem danej firmy. W przypadku wątpliwości co do uczciwości pracowników w zakresie wykorzystywania zwolnień lekarskich lub lojalności (przy klauzuli zakazu konkurencji), detektyw zbierze wszelkie potrzebne dowody, ułatwiające podjęcie odpowiednich kroków. Na potrzeby Klientów zajmujemy się także wywiadem gospodarczym oraz pomocą przy windykacji należności od dłużników. Poszukujemy, ujawniamy i dokumentujemy ich źródła dochodów oraz potencjalny ukryty majątek.

Oprócz spraw rodzinnych i gospodarczych prywatny detektyw może zająć się też szeregiem innych zleceń. Podejmiemy się poszukiwania osób zaginionych lub ukrywających się. W razie konieczności pomożemy odnaleźć świadków wydarzeń. Prowadzimy również informatyczne usługi detektywistyczne. Obejmują one takie czynności jak:

  • łamanie haseł,
  • odzyskiwanie haseł,
  • odzyskiwanie usuniętych danych z nośników pamięci.

Jeśli więc potrzebny Państwu skuteczny prywatny detektyw w Krakowie czy innym mieście Polski – zachęcamy do kontaktu. Gwarantujemy pełną dyskrecję i najwyższą efektywność.